Ενεργειακά τζάκια pellet

τζακι πελλετ Τα pellets είναι συμπιεσμένο πριονίδι καθαρής ξυλείας σε μορφή μικρών κυλίνδρων προτυποποιημένης διαμέτρου (συνήθως 6mm) ενώ υπάρχουν και pellets από γεωργικά παραπροϊόντα που ονομάζονται βιομάζα και προορίζονται περισσότερο για χρήση σε καυστήρες βιομάζας που δεν έχουν ανάγκη τήρησης αυστηρών προδιαγραφών για την καύσιμη ύλη τους. Τα pellets είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και συνεπώς η χρήση τους είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Τα τζάκια pellet είναι και αυτά μεταλλικά (ατσάλι) και χαρακτηρίζονται από την μικρή τους εστία. Αποτελούνται από ένα σιλό στο οποίο αποθηκεύονται τα pellets, μια κοχλιωτή διάταξη για την τροφοδοσία της εστίας και τον καυστήρα όπου γίνεται η ελεγχόμενη καύση με αέρα, συνήθως από εξωτερική παροχή. Η έναυση γίνεται ηλεκτρικά και ο έλεγχος της έντασης της φωτιάς είναι επίσης ρυθμιζόμενος από ηλεκτρονική διάταξη που μπορεί να χρησιμοποιεί θερμοστάτη χώρου. Η μέση αυτονομία ενός τζακιού pellet μπορεί να φτάσει τις 15 ώρες για κάθε γέμισμα του σιλό. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως τα τζάκια pellet είναι σύνθετες συσκευές, εξαρτημένες από την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η απόδοσή τους είναι εφάμιλλη ή και μεγαλύτερη αυτής των ενεργειακών τζακιών ξύλου και η λειτουργία τους πολύ οικονομική. Μπορούν να λειτουργήσουν ως αερόθερμα ή καλοριφέρ αν και η μέγιστη ισχύς τους μάλλον δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ενός σπιτιού για θέρμανση.

Διοχετεύουν τα καυσαέριά τους στην ατμόσφαιρα μέσω καμινάδας που απαιτεί ετήσιο καθαρισμό όπως και η αντίστοιχη των τζακιών ξύλων. Η στάχτη συλλέγεται σε ειδικό συρτάρι και είναι ελάχιστη με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να καθαρίζεται καθημερινά. Και τα τζάκια pellet όμως, παρά τους εξαιρετικά μειωμένους ρύπους που παράγουν κατά τη λειτουργία τους αντενδείκνυνται για αστικά περιβάλλοντα.

Υπάρχουν επίσης ένθετα τζάκια pellets τα οποία τοποθετούνται στη θέση του ξεπερασμένου παραδοσιακού τζακιού και αναβαθμίζουν σημαντικά την ενεργειακή συμπεριφορά του σπιτιού. Μόνη θυσία είναι η απώλεια της ατμοσφαιρικότητας της φλόγας και της μυρωδιάς του καιόμενου ξύλου που ίσως για κάποιους να είναι σημαντική.

• AgoraTzakiou.Online - Συμβουλές για αποδοτική αγορά και χρήση τζακιού ή σόμπας •